Berita Terbaru
Home / Doa dan Dzikir / Doa untuk Anak
Doa untuk Anak

Doa untuk Anak

Bismillahir rohmanir-rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Allahumma shalli wa salim ‘alaa sayidina Muhammad miftahul baabi rahmatillah
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan akam semesta.Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayidina Muhammad, pembuka pintu rahmat Allah.

‘adada maa fii ‘ilmillaahi, shalaatan wa salaaman daimayni bidawaami mulkillaah, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi
Sebanyak pengetahuan Allah, sholawat dan salam yang selalu tercurah sekekal kerajaan Allah dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya
.
Rabbaaj’alnii muqiimash shalaawati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa-i
Ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku.

Rabbanaa hablanaa min ‘azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata’ayunin waj’alnaa lilmuttaqiina ìmaamaa
Ya Allah jadikanlah istri/suami (pasangan) dan keturunan kami sebagai buah hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.

Rabbi awzi’nii an asykura ni’matakal latii an’amta ‘alayyaa wa ‘alaa waalidayya, wa-an a’mala shalihaan tardhaahu wa ashlih lii fii dzurriyyatii, innii tubtu ìlayka wa ìnnii minal muslimiin
Ya Allah berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat beramal sholeh yang Engkau ridhoi, jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

ù‘iidzu awladii bikalimaatillaahit-taammaati, min syarra kulla syaythaani wa haammatin, wa min kulla ‘aynin lammatin
Yaa Allah kuserahkan anak-anakku di bawah naungan perlindungan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, marabahaya, dan dari pandangan yang penuh kedengkian

Allahumma baarik fii awladii, wa la tadhurrahum, wa arzuqnii birrahum, waaj’alhum qurrata’aynin lin-nabiyyi shallaallahu ‘alayhi wa sallam waliwalidayhim
Yaa Allah berkahilah anak-anakku, janganlah Engkau celakakan mereka, karunialah aku ketaatan mereka, jadikanlah mereka buah hati Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tua mereka.

Allahummaftah ‘alayhim futuuhal ‘arifiin, wa faqqah-hum fii ad-diin, wa ‘allamhumul ta’wiil, wahdihim ilaa sawaa-ìs sabiili, waaj’alhum minal ‘ulama-a ìl ‘aamiliin, wa ‘abadikash-shalihiin
Yaa Allah berilah mereka ilmu para ‘arifin, jadikanlah mereka faqih (alim) dalam agama, ajarkan mereka pengetahuan takwil, dan tuntunlah mereka ke jalan yang lurus dan benar, dan jadikanlah mereka ulama yang mengamalkan ilmunya, dan masukkanlah mereka ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.

Allahumma anbithum nabaatan hasanan, waaj’alhum hadiina muhtadiin
Yaa Allah tumbuhkan mereka dengan sebaik-baik pertumbuhan, dan jadikanlah mereka orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.

Allahumma waf-faqhum limahaabbaka wa thaa’atika wa mardhatika, wa ‘allamhum maa yanfa’uhum, wan fa’hum bimaa ‘allamtahum
Yaa Allah berilah mereka taufik untuk mencintai-Mu, mentaati-Mu, dan mencari keridhoan-Mu. Ajarkanlah kepada mereka semua yang bermanfaat dan berilah mereka manfaat dari semua yang Engkau ajarkan

Allaahummah fazh-hum minal fitan, maazhahara minhaa wa maa bathan, wa min kulla suù‘in
Yaa Allah lindungilah mereka dari segala fitnah, baik yang nyata maupun tersembunyi, dan juga dari segala macam kejahatan

Allahumma sah-hal ùmuurahum, wa ashlih ahwaalahum wa a’malahum wa niyyaatihim
Yaa Allah mudahkanlah urusan mereka, dan perbaikilah keadaan, perbuatan dan niat mereka.

Allahumma a’hyihim hayaatan thayyabatan fii dunyaa wal akhirah
Yaa Allah berilah mereka kehidupan yang baik di dunia dan akhirat

Allahumma a’nhuma alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika
Yaa Allah bantulah mereka agar dapat mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya amal ibadah

Allahumma a’hsin ‘aaqibatahum fiil umuuri kullahaa, wa a’jirhum min khizyiid dunyaa wal akhirah
Yaa Allah, akhirilah semua urusan mereka dengan keberhasilan dan selamatkanlah mereka dari kehinaan dunia dan akhirat

Allahumma mata’hum bi-asmaa’ihim wa abshaarihim wa quwwatihim fii sabiilika, waaj’al hawaahum taba’aan limaa jaa-a bihi habiibuka Muhammad sholaallahu ‘alayhi wasallam
Yaa Allah jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan mereka menyenangi jalan petunjuk-Mu, dan jadikanlah hawa nafsu (keinginan) mereka patuh pada ajaran yang dibawa oleh kekasih-Mu Muhammad SAW

Allahumma sallamhum, wa ‘aafihim wa’fu’anhum, wa a thil a’marahum fii tha’atika wa mardhaatika, wa taqabbal minhum innaka ‘alaa kulla syai-in qadiir, wa biil ijaabati jadiir
Yaa Allah selamatkanlah mereka, berilah kesehatan dan maafkan mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan dan keridhoan-Mu, terimalah amal mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Engkau-lah yang patut mengabulkan doa.

Wa shallalláhu `alaá sayyidiná Muhammad wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulilláhi rabbil `álamin.
dan limpahkanlah sholawat dan salam kepada sayidina Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan alam semesta.

Popularity: 11% [?]

Related posts:

  1. Kisah Lelaki Penyantun Anak Yatim yang Bersahaja
  2. Tawasul Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Bin Ahmad Assegaf
  3. Museum Terpenting Untuk Umat Islam, Ada Jubah & Pedang Nabi Muhammad
Doa doa anak dzikir

About klulaku

2 comments

  1. Asslamualaikum..
    Saudaraku seiman, barang kali bisa di cek lg tulisannya, kalo ditulis dan diharakati ke bahasa arab bnyak yg perlu di koreksi. Karena dapat merubah arti dan maksud. Sukses terus berkarya.terimakasih
    Wassalam..

  2. saya sangat berharap mendapat salinan do’a untuk anak, bagaimana cara mendapatkannya dan mohon yang disertai tulisan arabnya, terimakasih sebelumnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top